Skip to main content
2022 - 2023FotogalerieSluníčka

Vzhůru autem na výlet, objedeme celý svět

By 9. 6. 2023No Comments

Tento týden se děti seznámily s jednotlivými druhy dopravy. Během činností rozvíjely interaktivní a komunikativní dovednosti, prohlubovaly schopnost záměrně řídit svoje chování. Seznamovaly se s místem a prostředím, kde žijí, učily se rozlišovat různé symboly a jejich význam a učily se uvědomovat si nebezpečí, se kterým se mohou ve svém okolí setkat.

Beseda s paní knihovnicí

Ve čtvrtek 18. 04. 2024 v 10:00 hod. navštívíme Městskou knihovnu v Letovicích, kde má pro nás paní knihovnice přichystanou besedu a předčítání z knihy.

Upletli jsme pomlázku, je hezčí než na obrázku!

Tyto dva týdny jsme se věnovali tématu Velikonoce.
Na začátku týdne jsme vynesli Moranu a definitivně se rozloučili se zimou a přivolávali jsme jaro. Společně jsme oslavili Kristýnky narozeniny, pletli pomlázky, seli obilí a povídali si o tradicích a zvycích patřící k Velikonocím. Děti se učily vnímat, že je svět rozmanitý a pozoruhodný.

ČÍM BUDU?

Děti si vytvářejí pozitivní vztah k učení a základy pro práci s informacemi. Seznamují se s pravidly chování ve vztahu k druhému a povědomí o mezilidských morálních hodnotách.