Skip to main content

Výše plateb za stravování

Pro děti 3-6 let s celodenní docházkou

Přesnídávka  13 Kč 8.45 – 9.15 hod.
Oběd 21 Kč 12.00 – 12.30 hod.
Svačina 11 Kč 14.00 – 14.30 hod.
Celodenní strava  45 Kč

 

Pro děti s odkladem školní docházky

Přesnídávka 13 Kč 8.45 – 9.15 hod.
Oběd 23 Kč 12.00 – 12.30 hod.
Svačina 11 Kč 14.00 – 14.30 hod.
Celodenní strava 47 Kč

 

Informace ohledně stravování: 

  • V průběhu celého dne je dodržován pitný režim – voda, čaj či šťáva.
  • Přes den mají děti nabídku ovoce či zeleniny.

Placení stravného

  • Formou zálohy trvalým bankovním převodem.
  • Výše zálohy je 900,- Kč.
  • Trvalý příkaz je nutné nastavit do 15. dne v měsíci s označením stravné a jméno dítěte.
  • Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.
  • Číslo účtu mateřské školy je 86-1162230217/0100.
  • Dvakrát ročně se provádí vyúčtování.
  • Bližší informace poskytne ředitelka MŠ nebo vedoucí školní jídelny.

Úhrada za stravování v MŠ je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ podle § 35 odstavec 1d zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Více informací naleznete v Provozním řádu školního stravování.