Skip to main content

Vzdělávání

Školní vzdělávací program obsahuje pět integrovaných bloků rozpracovaných písemně v třídním vzdělávacím programu do jednotlivých témat.

Vzdělávání dětí je založeno na principu prožitkového a kooperativního učení, vnímání zážitků (učení na základě prožitků nikoli pokynů a příkazů), na základě všech forem a metod. Přitom je důraz kladen na individualitu a potřeby každého jedince. Profesionální přístup kvalifikovaných učitelek umožňuje tyto potřeby akceptovat.

Činnosti jednotlivých témat vychází z podmínek třídy, individuálních potřeb a zájmů dětí, které jsou plánovány podle teorie mnohočetných inteligencí Howarda Gardnera.

Konkrétní kompetence vymezuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.