Skip to main content

Omlouvání

Omlouvání dětí z MŠ a stravování probíhá následovně: 

  • do 7.15 hod prostřednictvím aplikace Naše MŠ
  • do 7.15 hod téhož dne telefonicky na čísle 516 474 126 nebo 734 488 071

Nepřítomnost dítěte hlaste nejpozději do 7.15 hod. V opačném případě bude první den neomluvené nepřítomnosti stravné Vámi placeno.

Jídlo za tento první den nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout v kuchyni nejpozději do 12.00 hod. Tuto skutečnost musíte nahlásit vedoucí kuchařce během dopoledních hodin.

Pro omluvení druhého a dalších dnů nepřítomnosti dítěte používejte aplikaci MŠ, telefonní číslo 516 474 126  nebo 734 488 071.