Skip to main content

O nás

Jsme mateřská škola s prvky programu škol podporujících zdraví a vedeme děti ke zdravému způsobu života. Základními aspekty je poznávání, pohyb, výživa a vztahy při současném respektování přirozených lidských potřeb a vzájemné komunikaci.

Ve školce máme věkově smíšené třídy, které umožňují dětem poznat přirozené lidské vztahy ve společnosti, neoddělují „malé“ a „velké“, naučí je vzájemně se respektovat, tolerovat a pomáhat jeden druhému.

Při dopoledních aktivitách se prolínají všechny formy a metody vzdělávání, od učení, přes rozvíjení dovedností, nabývání nových vědomostí, poznávání nových věcí, dramatizaci, hudební chvilky až po cvičení, ale především zařazujeme do dopoledne pohyb na čerstvém vzduchu na školní zahradě.

V prostoru všech tří tříd se nacházejí hrací koutky, kde mohou děti volně experimentovat, poznávat a zkoumat, ale také v případě potřeby klidu si odpočinout a relaxovat.

Každé dítě má přidělenou vlastní složku (tzv. knížku), kam si ukládá své výtvory v rámci společných i individuálních aktivit. Dítě má i dostatek času, aby v rámci seberealizace se složkou pracoval a představoval své pokroky jak kamarádům, tak učitelkám.

Po celou dobu docházky je vedeno portfolio dítěte, které prokazatelně zaznamenává pokroky dítěte a slouží ke konzultacím se zákonnými zástupci dětí.

Pro děti je zajištěna strava dle zásad zdravé výživy a v co nejširší míře se snažíme zařazovat regionální potraviny. V rámci pitného režimu během den zařazujeme i obyčejnou vodu. Tím, že spolupracujeme se SKutečně zdravou školou, tak děti nosí na oslavu narozenin zdravé dobroty – například upečené sušenky, zdravou buchtu, ovoce či zeleninu.