Skip to main content

 V rámci tohoto tématu probíhal rozvoj tvořivosti – tvořivého myšlení, řešení problémů, a také se u dětí rozvíjelo posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.