Skip to main content

Děti si vytvářejí pozitivní vztah k učení a základy pro práci s informacemi. Seznamují se s pravidly chování ve vztahu k druhému a povědomí o mezilidských morálních hodnotách.