Skip to main content

Cílem toho tématu bylo pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. U dětí se vytvářelo elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti a  neustálých proměnách.