Skip to main content

Děti si osvojovaly některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjel se u nich zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). Dále si děti osvojovaly elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci (abeceda). Děti si rozvíjely interaktivní a komunikativní dovednosti – verbální i neverbální.