Skip to main content
2023 - 2024BeruškyFotogalerie

Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok

Děti se učily chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, …), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, …), orientovat se v prostoru a čase. Dále si učily porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé a přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ.