Skip to main content

Děti si uvědomovaly vlastní tělo, rozvíjely si a využívaly smysly, poznávaly samy sebe a rozvíjely si tvořivost.