Skip to main content

Děti se učily rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. Osvojovaly si věku přiměřených praktických dovedností – věšená prádla, skládání prádla apod. Učily se zvládat běžné činnosti, jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují.