Skip to main content

Děti se učily reprodukovat písničky, pohádky a zkoušely jednoduchou dramatickou úlohu. Děti si osvojovaly vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem dramatické a hudební představení. Děti se také učily hodnotit svoje zážitky – říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo.