Skip to main content

Děti své prožitky vyjadřovaly slovně, výtvarně nebo pomocí hudby.
Rozvíjely komunikativní dovednosti, snažily se vyjadřovat samostatně a smysluplně.