Skip to main content
2023 - 2024BeruškyFotogalerie

Hádaly se houby, hádaly se v lese

Děti se seznamovaly s místem a prostředím, ve kterém žijí a vytvářely si pozitivní vztah k němu. Dále si děti osvojovaly poznatky a dovednosti potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.