Skip to main content
2023 - 2024BeruškyFotogalerie

Honil bacil bacila po mateřské škole.

Děti si osvojily poznatky o zdraví, nové děti procvičovaly sebeobsluhu. Uplatňovali jsme hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.). Učili jsme se rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí a mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.