Skip to main content

Děti se snažily uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi, umět porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.