Skip to main content

Děti si posilovaly prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole) a vytvářely si prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.). Dále poznávaly pravidla společenského soužití a rozvíjely si schopnosti žít ve společenství ostatních lidí.