Skip to main content

Děti rozvíjely tvořivé myšlení a sebevyjádření. Snažily se spolupracovat s ostatními, zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, knížkami apod. Všímaly si změn a dění v nejbližším okolí.