Skip to main content

V rámci tématu Planeta Země se u dětí rozvíjela tvořivost a posilovaly se přirozené poznávací city jako zvídavost, zájem a radost z objevování. Dále si děti vytvářely povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí.