Skip to main content
Aktuality

Prázdninový provoz – úhrada zálohy na stravné a úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

Uhraďte na čísla účtu dané školy nejpozději do 15. 6. 2023.

 

Záloha na stravné: 450 Kč

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné):

MŠ Komenského – 368 Kč (celková částka 818 Kč)

MŠ Čapkova – 311 Kč (celková částka 761 Kč)

MŠ Třebětínská – 295 Kč (celková částka 745 Kč)

MŠ Tyršova – 305 Kč

 

Úhrada stravného a úplaty jsou pro rodiče povinné. Neuhrazení může být důvodem pro nepřijetí dítěte k prázdninovému předškolnímu vzdělávání. Přeplatky na stravném za odhlášené prázdninové dny budou vráceny po ukončení provozu mateřské školy na číslo účtu, ze kterého platby proběhly.

 

Platební údaje:

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Poznámka do zprávy pro příjemce: jméno dítěte + kmenová mateřská škola

 

MŠ Komenského – 86-1162280257/0100

MŠ Čapkova – 86-1162230217/0100

MŠ Třebětínská – 86-1162240247/ 0100

MŠ Tyršova – POZOR – dva účty!!!

       úplata: 123-6485250207/0100

       stravné: 1360892369/0800