Skip to main content
2022 - 2023BeruškyFotogalerie

Máme rádi zvířata

V rámci tématu Statek se děti učily zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik – kreslit, používat barvy, konstruovat, tvořit z papíru a také si osvojovaly elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dětem blízké, smysluplné, přínosné a zajímavé.