Skip to main content
2022 - 2023BeruškyFotogalerie

Pokus sem, pokus tam, pokus kam se podívám

V rámci tohoto tématu probíhal rozvoj tvořivosti – tvořivého myšlení, řešení problémů, a také se u dětí rozvíjelo posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.