Skip to main content
Aktuality

Oznámení o navýšení stravného od 1. 4. 2023

Vážení rodiče,

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje navýšení stravného ze současných 40,- Kč pro děti 3 – 6 let na 45,- Kč za 1 den při celodenní docházce a pro děti s odkladem školní docházky (dále OŠD) 7 let ze 42,- Kč na 47,- Kč za 1 den při celodenní docházce.

Navýšena bude i platba zálohy stravného z 800 Kč na 900 Kč.

 

Důvody změny jsou:

  1. výrazné navýšení cen surovin od poslední úpravy v roce 2022 (u některých komodit až o 25%)
  2. úprava finančních limitů pro nákup potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Za stávající cenu stravného nelze plnit všechna výživová doporučení pro stravování dětí.

 

2023-RM-6-30 – Rada města Letovice bere na vědomí navýšení cen stravného a záloh v Mateřské škole Letovice, Čapkova 802/10,679 61 Letovice, okres Blansko, příspěvkové organizaci, od 01.04.2023

Děkujeme za pochopení

Iva Širůčková, ředitelka MŠ

Emilie Pecinová, vedoucí stravování