Skip to main content

Děti si minulý týden zpřesňovaly početní představy, učily se užívat číselné a matematické pojmy. Procvičovaly prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, uprostřed…) a elementární časové pojmy ( teď, dnes, včera…), učily se orientovat v čase. Učily se také chápat a porozumět, že změny kolem nich jsou přirozené a že je třeba s nimi počítat.