Skip to main content

Děti si osvojovaly některé poznatky a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjel se zájem o jazyk i další formy sdělení – verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové). Dále si děti osvojovaly elementárních poznatky o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla).