Skip to main content
2022 - 2023FotogalerieSluníčka

Hrajeme si s písmenky

By 3. 3. 2023No Comments

Tento týden děti rozšiřovaly svoji slovní zásobu a učily se ji používat k lepší komunikaci s okolím. Učily se pojmenovávat většinu toho, čím jsou obklopeni, vyjadřovat svoje myšlenky prostřednictvím výtvarných, hudebních, dramatických činností, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech.