Skip to main content

Děti se učily chápat prostorové pojmy elementární časové pojmy  jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru, částečně se orientovat v čase a porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole.