Skip to main content
2022 - 2023BeruškyFotogalerie

Z malých jamek pod obočím, dívají se moje oči

Děti se učily pojmenovat části těla, orgány, jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem. Dále se učily vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů a vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího.