Skip to main content
Aktuality

Finanční prostředky na akce školy

Vážení rodiče,

v druhém pololetí vybíráme částku 500 Kč, ze které se budou platit akce konající se v MŠ (divadelní přestavení, besedy, …).

Rodiče dětí, které jezdí na lyžařský kurz, prosíme o zaplacení částky 1.000 Kč (500 Kč na akce školy a 500 Kč na úhrady autobusové dopravy na lyžařský kurz).

Částku, prosím, uhraďte na účet mateřské školy 86-1162230217/0100.

 Pro identifikaci platby uveďte jméno vašeho dítěte/akce  MŠ.