Skip to main content

Děti si osvojovaly věku přiměřených praktických dovedností a učily se zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují.