Skip to main content
2022 - 2023BeruškyFotogalerie

Mikuláši, Mikuláši, přijď k nám na teplou kaši

Děti se učily ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.), zachytit a vyjádřit své prožitky.