Skip to main content

Děti rozvíjely smyslové vnímání, paměť a pozornost, učily se soustředit na činnosti a jejich dokončení. Pomocí různých výtvarných dovedností a technik zachycovali svoji představivost a fantazii.