Skip to main content

Děti se učily při práci postupovat podle instrukcí a pokynů a práci dokončit. Vyjadřovaly své představy pomocí různých výtvarných dovedností. Procvičovaly paměť, pozornost, představivost a fantazii.