Skip to main content

Děti se seznamovaly s místem a prostředím, ve kterém žijí a vytvářely si k němu pozitivní vztah. Děti se učily být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a mít povědomí o významu životního prostředí.