Skip to main content
Aktuality

Projektový den „Stavitel města“

Pro předškolní děti nabízíme projektový den „STAVITEL MĚSTA“ pod záštitou MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjí v dětech jejich technické a logické dovednosti.

Program rozvíjí: pozitivní vztah k technickým oborům, samostatnost, práci ve skupině, logické myšlení, prostorové vnímání a jemnou motoriku.

Projektový den by trval celé dopoledne (4 x 45 minut) a maximální počet je 25 dětí.

Při plném naplnění kapacity by projektový den vyšel na 160 Kč za dítě.

Projektový den proběhne pouze při naplnění celkové kapacity.

Kdo má zájem, prosíme, závazně napište dítě do seznamu při vchodu do MŠ.

Při naplnění kapacity by proběhl projektový den 15. 2. 2023.