Skip to main content
Aktuality

Aktualizace provozního řádu školního stravování

 

Oznamujeme, že od 01. 10. 2022 je aktualizovaný Provozní řád školního stravování.


Jedná se o odhlašování stravy dětí:
 

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. O školním stravování.

Dítě se stravuje vždy, je-li přítomno ve školce.

Pokud dítě onemocní, nebo z jiného důvodu nemůže být v mateřské škole přítomno a zákonní zástupci neodhlásí jeho stravu včas, mají nárok pouze první den nepřítomnosti si jídlo vyzvednout do vlastních čistých jídlonosičů v kuchyni MŠ od 11.40 do 11.55 hod. Tuto skutečnost musí nahlásit vedoucí kuchařce během dopoledních hodin.

Povinností zákonného zástupce je dítě na další nepřítomné dny ze stravování odhlásit.

Za následující dny neodhlášenou stravu nelze odebrat ani poskytnout finanční náhradu!!!

Možnosti odhlašování stravy:

  • osobně v mateřské škole den předem, nebo první den nemoci nejpozději do 15 hod
  • telefonicky na čísle 516 474 126, 734 488 071 den předem, nebo první den nepřítomnosti nejpozději do 7.15 hod
  • formou SMS zprávy na čísle 734 488 071 den předem, nebo první den nepřítomnosti nejpozději do 7.15 hod
  • e-mailem, kuchyn@skolka-letovice.cz den předem, nebo první den nepřítomnosti nejpozději do 00 hod
  • odhlašovacím formulářem na stránkách MŠ Čapkova den předem, nebo první den nepřítomnosti nejpozději do 7.00 hod

Iva Širůčková, ředitelka

Emílie Pecinová, vedoucí školního stravování