Skip to main content
Aktuality

Finanční prostředky na akce školky

Vážení rodiče,

vybíráme částku 500 Kč, ze které se budou platit akce konající se v MŠ (divadelní přestavení, besedy, …).

Částku, prosím, uhraďte na účet mateřské školy 86-1162230217/0100 do 20. 9. 2022.

 Pro identifikaci platby uveďte jméno vašeho dítěte/akce MŠ.

Po akci proběhne v každé třídě vyúčtování a samozřejmostí je nahlédnutí do evidence čerpání finančních prostředků u učitelek ve třídě.

Na konci školního roku proběhne vyúčtování.