Skip to main content

První týden jsme se zaměřili více na vesmír, kdy jsme se seznámili s planetami Sluneční soustavy, Měsícem, Sluncem, aj., dále střídání ročního období a dne s nocí. Druhý týden jsme se seznamovali více s planetou Zemí, s jednotlivými kontinenty a oceány. Pracovali jsme s různými druhy materiálů (dřevo, látky, přírodniny, papír, plast) a tvořili postupně planetu Zemi. Pečovali jsme o králíčky a oblovky, děti donesly do školky šneky a želvu.