Skip to main content
2021 - 2022BeruškyFotogalerie

Na statku jsou zvířátka – tele, sele nebo kůzlátka

Děti si osvojovaly elementární poznatky o okolním prostředí, které jim jsou blízké, učily se zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik.

V pátek 29. 4. 2022 jsme si udělali čarodějnický den a vyzkoušeli jsme i vařit lektvar.