Skip to main content
Aktuality

Muzikodrama

V úterý 26. 4. 2022 od 9.00 se bude v mateřské škole konat program Muzikodrama.

Jedná se o učení zážitkovou formou, s každou dramatizací je spojena nová emoce a nový hudební nástroj, děti si osvojí vhodného chování, v bezpečném prostředí nahlédnou do následků rozhodnutí, setkají se hudební naukou – mollový a durový akord, stupnice dur a pentatonická, rychlé a pomalé tempo, změny v dynamice, využívají se v něm říkanky s prstohrátky paní Jenčkové pro rozvoj jemné motoriky a zpívají se tematické písně. 

Cena je 80 Kč/dítě a bude odečtena z fondu kultury.