Skip to main content

Tento týden se děti seznámily s významem velikonočních svátků, tradicemi a zvyky, vyrobily velikonoční dekoraci a zasely velikonoční osení, naučily se novou písničku a básničku a zažily spousty dobrodružství při společných hrách.