Skip to main content
Aktuality

Navýšení stravného od 1. 5. 2022

Oznamujeme, že na základě usnesení Rady města Letovice č. 2022-RM-73-72 dochází k navýšení stravného ze současných 36 Kč pro děti 3 – 6 let na 40 Kč za 1 den při celodenní docházce a pro děti s odkladem školní docházky 7 let z 38 Kč na 42 Kč za 1 den při celodenní docházce.

Stravné se navyšuje od 1. 5. 2022.

Důvody změny jsou:

          • výrazné navýšení cen surovin od poslední úpravy v roce 2019 (u některých komodit až o 20%)
          • úprava finančních limitů pro nákup potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Za stávající cenu stravného nelze plnit všechna výživová doporučení pro stravování dětí.

Žádáme zákonné zástupce o navýšení zálohové platby za stravné od 01. 05. 2022 ze 700 Kč na 800 Kč za měsíc.

Děkujeme za pochopení.

 

Iva Širůčková, ředitelka MŠ