Skip to main content

U dětí se rozvíjela tvořivost, posilovala se zvídavost a radost z objevování. Děti se snažily nalézat nové řešení a vnímat, že je svět rozmanitý.