Skip to main content
2021 - 2022BeruškyFotogalerie

Všechno oblečení, co ve skříni máme – už dávno dobře známe.

Děti si osvojily praktické dovednosti přiměřené jejich věku, zvládání běžných činností a praktické situace.

Celý týden patřil oblečení, kdy například děti přiřazovaly, na kterou část dané oblečení patří, procvičovaly si zrakové vnímání tím, že hledaly odlišný obrázek v řadě, skládaly oblečení dle velikosti nebo vytleskávaly názvy oblečení na slabiky a určovaly první hlásku a mnoho dalšího.

Z praktických dovedností si vyzkoušely šití na šicím stroji a také si děti „navrhovaly“ vlastní oblečení dle fantazie. Naučily se písničku o oblékání a na konci týdne si užily pyžamovou párty!