Skip to main content
2021 - 2022FotogalerieSluníčka

Nasaďte si rukavice, přijdou velké fujavice

By 21. 1. 2022No Comments

Hráli jsme pohádky s loutkovým divadlem – děti procvičovaly schopnost vést dialog, mluvit ve větách, vžít se do role postavy. Vyráběli jsme Čepice – děti procvičovaly správnou techniku stříhání nůžkami a jemnou motoriku při mačkání a trhání krepového papíru. Vyráběli jsme Zimní šály – děti se učily a procvičovaly vázání uzlů. Pracovaly jsme s PL na téma – děti procvičovaly prostorovou orientaci, matematické dovednosti. Pracovaly jsme s naučným programem Sapientino – děti procvičovaly schopnost soustředit se a prostorovou orientaci. Cvičily jsme – děti procvičovaly přeskoky přes překážky. Užily jsme si Kloboukový den – děti vyráběly i vlastní papírové kloboučky – děti procvičovaly vlastní kreativní tvorbu.