Skip to main content
2021 - 2022BeruškyFotogalerie

Jak se správně obléknout, to nám nesmí uniknout

By 21. 1. 2022No Comments

Děti si osvojovaly praktické dovednosti a schopnosti přizpůsobit se podmínkám počasí.

Při výtvarné činnosti se učily stříhat, obkreslovat, využívat různé výtvarné techniky k tvorbě oblečení.

Rytmizovaly slova, hledaly první písmenko ve slově. Naučily se novou písničku – Krtek dostal kalhotky.

Podívaly se na pohádku – Jak krtek ke kalhotkám přišel a pokoušely se ji převyprávět. Dělaly pracovní

listy (oblečení přiřazovaly k počasí, hledaly stejné tričko – zrakové vnímání).

Užili jsme si Kloboukový den.