Skip to main content
Aktuality

Finanční vypořádání a potvrzení za plavecký výcvik

Finanční vypořádání za plavecký výcvik proběhne během měsíce ledna, a to na vaše bankovní účty.

Do vyúčtování můžete nahlédnout u svých paní učitelek ve třídách.

Potvrzení o úhradě provozních nákladů plaveckého výcviku si můžete vyzvednout u svých paní učitelek ve třídách.