Skip to main content

Iva Širůčková

Učím neuvěřitelných 39 let. První pedagogické pokusy jsem se snažila aplikovat doma na svých sourozencích. Do jaké míry úspěšně nevím, přece jen mi chybělo odborné vzdělání apraxe, ale sestra je mojí nejlepší kamarádkou a bratr nejlepším rodinným přítelem.

Vzdělání jsem dosáhla absolvováním Střední pedagogické školy v Brně. Praxi jsem získávala v různých typech mateřských škol. Nejprve ve vesnické jednotřídce a po mateřské dovolené ve školce při zdravotnickém zařízení. V blanenské trojtřídce jsem později vykonávala funkci zástupkyně ředitelky a nyní jsem již 20 let ředitelkou letovické mateřské školy.

Při své praxi jsem se stala spoluautorkou školního projektu evropského programu Škola podporující zdraví, se kterým jsme uspěli a získali jsme certifikaci k zařazení do sítě škol podporujících zdraví. Prvky programu Škola podporující zdraví uplatňuji i v našem současném Školním vzdělávacím programu.

Zajímám se o environmentální a polytechnickou výchovu, o čemž také svědčí koncepce naší školní zahrady. Moje práce mě stále baví, ráda se vzdělávám, a to nejen v manažerské oblasti. Žádná témata předškolního vzdělávání mi nejsou cizí. Podporuji ambice zvyšovat si vzdělání i u svých kolegyň.

Mám veliké štěstí na dobrý kolektiv, ve kterém mám možnost mladším kolegyním předávat svoje zkušenosti, a naopak čerpat od nich jejich mladistvý pohled na výchovu a vzdělávání. Jsme si vzájemně přínosem, což se kladně odráží na výsledcích naší práce a na celkové pohodě v naší mateřské škole.

Energii čerpám ve své rodině, zejména ze svých čtyř vnoučat. Pokud právě nevykonávám funkci babičky, ráda si zacvičím jógu nebo si zahraji tenis, ráda cestuji a také hodně čtu.