Skip to main content

Děti se rozvíjely v pohybových schopnostech, zdokonalovaly se v oblasti hrubé a jemné motoriky.

Dodržovali herní pravidla.